Modern_marketing

ธุรกิจการตลาดสมัยใหม่ควรเริ่มต้นอย่างไร ?

ธุรกิจการตลาดสมัยใหม่ซึ่งหลายๆคนให้คำนิยามมันไว้ว่าเป็น Marketing 4.0 มันก็คือ ‘การตลาดซึ่งนำเอาเทคโนโลยีต่างๆอันทันสมัยเข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น’ โดยการขายของรวมทั้งทำการตลาด จะได้ไม่หยุดอยู่แค่หน้าร้านอีกต่อไป หากแต่มันกระโดดก้าวเข้ามาสู่โลกออนไลน์อีกด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ตามเทคโนโลยีก็ยังไม่ใช่หัวใจหลักของ Marketing 4.0 เพียงอย่างเดียว หากแต่มันมี ‘มนุษย์’ เป็นจุดศูนย์กลางนั่นเอง

ธุรกิจการตลาดสมัยใหม่ในการก้าวเข้าสู่ยุค Marketing 4.0 จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ซึ่งสามารถรักษาลูกค้าได้ดีกว่าเดิม นั่นก็คือ ‘กลยุทธ์ 5A’ โดย ‘Phillip Kotler’ สุดยอดกูรูทางด้าน Marketing ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือมีชื่อว่า ‘Marketing 4.0’ อันเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของเขา

กลยุทธ์ 5A’

Aware – รู้จัก

คือช่วงที่ลูกค้าของคุณจะรู้จักสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างสินค้าที่มีชื่อแบรนด์ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตาม ลูกค้าจะต้องได้รับรู้ว่ามีสินค้าแบรนด์นี้อยู่บนโลกใบนี้

Appeal – ชื่นชอบ

เป็นช่วงที่นักการตลาดต้องหาทางดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจ , ชื่นชอบสินค้า , เลือกใช้สินค้าของคุณ ทั้งๆที่มีแบรนด์คู่แข่งมากมายอีกหลายๆเจ้ามาเป็นตัวเลือกเคียงข้าง คุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เปลี่ยนจาก ‘Long list’ ให้กลายเป็น ‘Short list’ ให้ได้

Ask ถาม

ขั้นตอนที่ 3 นี้คือการที่ลูกค้าเรียนรู้จักสินค้าให้มากขึ้นจากการถามนั่นเอง ลูกค้าเกิดความสนใจ ก็จะเริ่มมีการหาทางถามถึงรายละเอียดสินค้า หรือตรวจสอบราคา นอกจากนี้ลูกค้าเริ่มถามเพื่อน , คนใกล้ตัว , สื่อโซเชี่ยว ซึ่งเคยใช้สินค้านั้นๆ

Act ตัดสินใจซื้อ

เมื่อจบข้อซักถามข้อมูลรวมถึงศึกษารายละเอียดจนครบถ้วนแล้ว ถ้าลูกค้าเกิดความพอใจมากขึ้น และมีความรู้สึกว่า จะต้องซื้อ ก็จะเกิด ‘Act’ ตามมาหรือเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั่นเอง แต่เมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้

Advocate – แนะนำสินค้าต่อผู้อื่น

เมื่อลูกค้าเกิดความพอใจขั้นสุดยอดกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ก็จะการเกิดการแนะนำสินค้าจากลูกค้าไปยังผู้อื่น เช่น ใช้ครีมตัวนี้แล้วผิวสวยขึ้น ใช้ดีมากจนลูกค้าเกิดความประทับใจนำไปรีวิวที่ไม่ต้องจ้าง หรือนำไปบอกต่อเพื่อนๆ ก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากการที่ลูกค้าบอกต่อสินค้า ก็จะเป็นการโฆษณาไปในตัว ซึ่งเกิดจากการใช้จริง เห็นผลจริงจากคนใกล้ตัว ก็จะเกิดพลังของ ‘การบอกต่อแบบปากต่อปาก’ นั่นเอง เลยบอกไว้ตอนต้นเรื่องค่ะว่า หลายๆคนอาจจะเกิดความเข้าใจว่า ‘Marketing 4.0’  มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอันทันสมัยก็จริง แต่ธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จไหม ก็ขึ้นอยู่กับพลังของผู้ซื้อด้วยนั่นเอง