Online businesspicnewww

แนวโน้มของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย

Online business

2019

จาก Life Style ในยุคดิจิทัลของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อขึ้นไปอยู่บน Platform ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้การซื้อ – ขายสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าอาจมีมูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ รวมทั้งเป็นการกำหนดทิศทางต่างๆ ในตลาด E –Commerce ได้ต่อไปในอนาคต

การสำรวจมูลค่าทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ด้วยการจัดเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 พบว่าจากจำนวน 9.3 ล้านคน ซึ่งยังไม่ใช่จำนวนเต็ม ในปี พ.ศ. 2551 ณ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานสูงถึง 45 ล้านคน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลก ตามการพัฒนาของเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งอินเตอร์เน็ต มีราคาจับต้องได้ หลายราคา ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น จึงทำให้ตลาด E-Commerce เจริญเติบโตตามไปด้วย ทำให้จำนวน Platform ในไทยและต่างประเทศเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ธุรกิจในประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้

โดย ธุรกิจอาหาร , เครื่องดื่ม , เครื่องสำอาง รวมทั้งอาหารเสริม ในประเทศไทยกำลังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้รับความนิยมอาหารและรักสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้มีการกระตุ้นการซื้อผ่านทาง Influencer และ YouTuber ที่มีการเจริญเติบโตในปี พ.ศ. 2560 โดยทาง Facebook ได้กลายมาเป็นช่องทาง ที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 โดยสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเป็นขับเคลื่อน e-Commerce ของไทยให้มีความเจริญรุดหน้าอย่างก้าวกระโดด

โดยถ้าต้องการจะผลักดันให้ e-Commerce ในประเทศไทย มีการขยายพร้อมเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศก็ทำได้ อย่างแน่นอน เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์จากจุดแข็งของประเทศไทยแล้ว ก็จะพบว่าประเทศไทยเป็นเมืองน่ามาเยือน อันดับ 4 ของโลก นอกจากนี้สินค้าในประเทศไทย ก็ได้รับความนิยมในหลายประเทศๆ เช่น…

  • เวียดนาม นิยมสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย เช่น เครื่องสำอาง และสินค้าที่เกี่ยวกับเด็ก เป็นต้น
  • อินโดนีเซีย – ชอบอาหารทานเล่น , ขนมถึง ของประเทศไทยมาก
  • อินเดีย – ชอบสินค้าประเภท เครื่องปรุงรส และ เครื่องสำอาง ของไทย
  • จีน – ชอบเครื่องสำอาง , สมุนไพร , เสื้อผ้าลายช้างใส่สบาย รวมทั้งกระเป๋าต่างๆ

นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างกระบวนการ logistics ก็ส่งเสริมให้ e-Commerce ของประเทศไทย มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขนส่งหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วฉับไวในทุกพื้นที่ของประเทศ อันเนื่องมาจากการพัฒนาไปตามความต้องการของผู้บริโภค สร้างความมั่นใจด้วยระบบติดตาม พร้อมตรวจสอบสถานะการส่งอันแม่นยำ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการสั่งซื้อว่าจะได้รับของอย่างแน่นอน โดยทางด้านผู้ให้บริการ logistics ภาคเอกชนก็มีตัวเลือกอันหลากหลาย เจ้าไหนส่งไว บริการดี ค่าส่งสมเหตุผล ก็จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ไม่ได้อยู่ภายใต้ในเมืองใหญ่เท่านั้น