Category: Uncategorized

2019 จาก Life Style ในยุคดิจิทัลของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อขึ้นไปอยู่บน Platform ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้การซื้อ – ขายสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าอาจมีมูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ รวมทั้งเป็นการกำหนดทิศทางต่างๆ ในตลาด E –Commerce ได้ต่อไปในอนาคต การสำรวจมูลค่าทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้วยการจัดเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี…

Read more

ธุรกิจด้านการลงทุน กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนหนุ่มสาววัยทำงานยุคนี้กำลังให้ความสนใจอย่างมาก พวกเค้าแม้จะทำงานประจำก็จริงแต่ก็เริ่มมองหาแนวทางการลงทุนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ให้ตัวเองมีเงินเก็บไว้เพื่อใช้ในเวลาที่จำเป็น พวกเค้าไม่ได้มองการเก็บเงินเพื่อใช้หลังเกษียณอย่างเดียว กลับมองว่าลงทุนเพื่อใช้เงินในระยะเวลาใกล้มากกว่า มาดูกันว่าธุรกิจที่น่าลงทุนในยุค 4.0 มีอะไรบ้าง ธุรกิจด้านสุขภาพ สุขภาพเป็นธุรกิจที่แม้ว่าจะผ่านไปในยุคสมัยใด เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญเสมอ แนวโน้มในอนาคตสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมจะยิ่งแย่ลงยิ่งทำให้คนป่วยมากขึ้น (สังเกตได้จากช่วงฝุ่น pm 2.5) ดังนั้นคนจะยิ่งมองหาธุรกิจที่จะทำให้ตัวเองมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวนานมากขึ้น หากคิดจะลงทุนลองมองหาธุรกิจตอบโจทย์ด้านสุขภาพดีสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม ยา เวชภัณฑ์ โรงพยาบาล เครื่องอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ และอีกมากมาย…

Read more

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด เป็นขั้นตอนดำเนินกิจกรรม ทั้งในเรื่องของการขายและตลาด โดยจัดเป็นภาระทำงานสำคัญที่อยู่ภายใต้องค์กรหนึ่ง อันสืบเนื่องมาจากแนวคิดดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน มุ่งเน้นไปยังความพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก ทั้งนี้องค์กรทั้งหลายจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนดำเนินงาน ทางด้านตลาด  รวมถึงสร้างแรงจูงใจ ให้แก่บุคลากรของทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์อันส่งมอบให้แก่ลูกค้าทุกราย ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีภาพลักษณ์ดีขึ้นตามไปด้วย เทคโนโลยีการตลาด เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในงานตลาด ทั้งในเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโปรแกรมทางตลาดที่ดี อันจำเป็นต้องใช้สารสนเทศเข้ามาช่วยด้วย เพราะในปัจจุบัน  ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้วิธีตลาดมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และธุรกิจก็ยังจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งแข่งขันสูงมากขึ้น …

Read more

ธุรกิจการตลาดสมัยใหม่ซึ่งหลายๆคนให้คำนิยามมันไว้ว่าเป็น Marketing 4.0 มันก็คือ ‘การตลาดซึ่งนำเอาเทคโนโลยีต่างๆอันทันสมัยเข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น’ โดยการขายของรวมทั้งทำการตลาด จะได้ไม่หยุดอยู่แค่หน้าร้านอีกต่อไป หากแต่มันกระโดดก้าวเข้ามาสู่โลกออนไลน์อีกด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ตามเทคโนโลยีก็ยังไม่ใช่หัวใจหลักของ Marketing 4.0 เพียงอย่างเดียว หากแต่มันมี ‘มนุษย์’ เป็นจุดศูนย์กลางนั่นเอง ธุรกิจการตลาดสมัยใหม่ในการก้าวเข้าสู่ยุค Marketing 4.0 จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ใหม่ซึ่งสามารถรักษาลูกค้าได้ดีกว่าเดิม นั่นก็คือ ‘กลยุทธ์ 5A’ โดย ‘Phillip…

Read more

การทำกลยุทธ์การตลาดในปัจจุบันนี้ ต้องทำให้โดนใจกลุ่มลูกเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ยิ่งในปัจจุบันนี้เห็นได้จากหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งแข่งขันกันออกแคมเปญการตลาดแบบไม่น้อยหน้ากว่าใคร แล้วยิ่งเป็นธุรกิจกลุ่มเดียวกันด้วยแล้ว ต้องยิ่งคิดอย่างสร้างสรรค์ และแตกต่าง จะได้โดดเด่นกว่าเจ้าอื่น แต่ถ้านักการตลาดแบรนด์ไหนหรือเจ้าของธุรกิจ ยังคิดไม่ออกว่า จะดำเนินกลยุทธ์การตลาดในรูปแบบไหน หรือทิศทางไหน วันนี้เราจึงนำกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเข้ามาช่วยกระตุ้นธุรกิจในประเทศเพื่อให้บรรดาเจ้าของธุรกิจ นำไปเป็นแนวทาง รวมทั้งจุดประกายความคิดใหม่ๆออกมา หาพันธมิตรทางธุรกิจ การหาพันธมิตรทางการตลาดจะช่วยให้การตลาดของคุณได้รับประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น และการสร้างพันธมิตรนั้นมีต้นทุนต่ำ การร่วมมือกับพันธมิตร จะทำให้คุณสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น รวมทั้ง เห็นผลอย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้เป็นวิธีดีๆ…

Read more

แผนธุรกิจ เปรียบได้ดั่งกรอบแนวทาง ในการทำให้การดำเนินการธุรกิจของเราเป็นไปตามแผนงาน ทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายย่อย และรายใหม่ มีความคิดอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น นอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะขยายกิจการของตน แผนธุรกิจนี้ ก็จัดเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งใช้ในการตัดสินใจของผู้ร่วมทุน หรือสถาบันการเงินที่คุณต้องไปกู้ยืมอีกด้วย หมั่น Update ข้อมูล แผนธุรกิจมีคุณภาพ ต้องมองให้รอบทิศทั้งปัจจัยภายนอก ไม่ว่าเรื่อง โอกาส หรือ อุปสรรค , การแข่งขัน รวมทั้งมองปัจจัยภายใน โดยผลจากการมองอย่างรอบด้านนี้ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางอย่างชัดเจนให้กับธุรกิจ แต่ก็อย่าลืมว่าเรื่องของอนาคต…

Read more