Ok 20 ร้านประหยัดสินค้าทุกอย่าง 20 บาท

นายนพพล จากเด็กติดการพนัน ชอบชกต่อย ไม่เอาไหน มีปัญหาทางครอบครัว เดินทางผิดจนอายุครบ 23 ปี ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการตักเตือนของครอบครัว จึงตัดสินใจเปิดร้านขายของทุกอย่าง 20 บาท เป็นของใช้หลากหลายใช้ได้จริงที่ตอนนี้มีหลายไปทั่วตามห้าง ตอนแรกเขาตั้งเป้าหมายในการขายเพียง 1000 บาท แต่สิ่งที่ได้มาได้มากถึง 1 แสนบาท จนปัจจุบันสินค้า นายนพพล สร้างรายได้ 120 ล้านต่อปี จงมีความกล้า ความพยายาม อดทน เชื่อมั่น คิดดีทำดี จะประสบผลในวันข้างหน้า นาย นพพลได้กล่าว